PCR Termal Döngüleyici

  • OLABO PCR Thermal Cycler

    OLABO PCR Termal Döngüleyici

    Termal döngüleyici, polimeraz zincir reaksiyonu ile nükleik asit amplifikasyonunu gerçekleştiren bir araçtır.Esas olarak Tıbbi kurumlarda, gereksinimleri karşılayan klinik gen amplifikasyon test laboratuvarlarında, bilimsel araştırma enstitülerinde, üniversitelerde vb.