Nükleik Asit Ekstraksiyon Reaktifi

  • Nucleic Acid Extraction Kit

    Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti

    Benzersiz ayırma etkisine sahip manyetik boncuklar ve tampon sistemi, numunelerden yüksek saflıkta viral DNA/RNA'yı hızlı, yüksek hassasiyetli ve verimli bir şekilde çıkarmak için kullanılabilir.Ekstrakte edilmiş ve saflaştırılmış nükleik asit, kısıtlama sindirimi, ters transkripsiyon, PCR, RT-PCR, Southernblot, vb. gibi çeşitli yaygın akış aşağı deneylerde kullanılabilir. Uygulama kapsamı: plazma, serum, idrardan viral DNA veya RNA'nın hızlı ekstraksiyonu, asit, hücre kültürü sıvısı, süpernatant ve hücresiz vücut sıvısı.