Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)

Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)

Dahiliye, Cerrahi ve diğer bölümlerden solunum, dolaşım, metabolizma ve diğer çoklu organ yetmezliği çeken hastaları kabul eden YBÜ, hastalar için solunum, dolaşım, metabolizma ve diğer alanlarda güçlü bir genel yönetim sağlamaya odaklanır.

1. Hümanizm çerçevesinde, modern toplumda yüksek teknoloji başarılarından yararlanarak verimli ve hızlı bir tıbbi sistem kurmak, böylece yoğun bakım ünitesinin gelişimine ivme kazandırmak.

2. Ergonomi, Psikoloji, Sosyoloji ve diğer ilgili sınır bilimin araştırma başarılarını kullanarak, "insan odaklı" tasarım anlamını genişletin, hastane tasarımında insancıl tasarım teorisini sistematik olarak kurun.

3. İnsan odaklı YBÜ koğuş tasarımı, insanların psikolojik aktivitelerini temel almalı, fiziksel özelliklere dayalı, davranışların yönlendirdiği, hastanenin tüm gereksinimlerini göz ardı eden, gerçekten "evde" hissini gerçekleştiren olmalıdır.

ICU